Werking van onze website

De bedoeling van deze rubriek is het vaststellen van de voorwaarden voor de verwijzing naar en de klassering van de advertenties op de website www.bellesdemeures.com ("De Website Belles Demeures"), overeenkomstig het Besluit nr. 2017-1434 van 29 september 2017 inzake de "informatieverplichtingen van toepassing op de providers van platforms die bedrijfsmatig online communicatiediensten aan het grote publiek voorstellen die gebaseerd zijn op klassering of verwijzing, door middel van computeralgoritmes, contents, goederen of diensten die door derden worden voorgesteld of online gezet".

I. Verwijzing naar adverteerders :

• Het verspreiden van advertenties op de Website Belles Demeures is voorbehouden aan adverteerders die een contract hebben afgesloten met Belles Demeures (het “Belles Demeures Contract”) en die onder een van de volgende categorieën vallen:
- professionele vastgoedmakelaars in het bezit van een transactie- of beheerkaart overeenkomstig de Franse Wet Hoguet nr. 70-9 van 2 januari 1970,
- notarissen,
- advocaten die een nevenfunctie als gevolmachtigde bij vastgoedtransacties bekleden.

• Het afsluiten van een Belles Demeures Contract geldt uitsluitend voor de verspreiding van advertenties van uitzonderlijk vastgoed.

• Indien de adverteerder zijn contractuele verplichtingen en / of de geldende regelgeving, en in het bijzonder die van toepassing op professionele vastgoedmakelaars en / of de regels voor het verspreiden van advertenties, niet nakomt, behoudt Belles Demeures zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de publicatie van advertenties te weigeren of te blokkeren en / of het Belles Demeures Contract van de adverteerder op te zeggen.

II. Klassering van de advertenties :

De standaard wijze van sorteren van de advertenties (getiteld “Selectie Sorteren” op de resultatenpagina) is de volgorde van weergave van de advertenties die automatisch wordt toegepast vanaf het moment waarop de internetgebruiker niet voor een persoonlijke sortering heeft gekozen of voorkeurscriteria heeft aangegeven :

De advertenties worden standaard in de volgende volgorde van prioriteit weergegeven :

1. Typologie van de advertentie

Volgens de betalende, eventueel door de adverteerder voor een of meerdere van zijn advertenties geactiveerde optie kunnen deze in de standaard basis sortering van de website Belles Demeures met voorrang worden weergegeven in de resultatenlijst van de website Belles Demeures.

De volgorde van weergave met voorrang vindt plaats aan de hand van de door de adverteerder op de advertentie geactiveerde optie en van de door iedere optie toegekende benadrukking.

2. Kwaliteit van de advertentie :

Binnen iedere advertentietypologie krijgen de advertenties voorrang aan de hand van hun kwaliteit. Hoe completer een advertentie, hoe groter de voorrang hiervoor is in de resultatenlijst van de website Belles Demeures.

Meerdere criteria worden in aanmerking genomen om de kwaliteit van een advertentie te bepalen en met name de gps-coördinaten van het vastgoed, de verstrekte afbeeldingen van het vastgoed, de informatie over het vastgoed, enz...

3. Bij een gelijkwaardige kwaliteit zal afdalend op de prijs gesorteerd worden.

;